KNVB

compilatie klantcase KNVB2

Op welke manier kan EDG de KNVB helpen de campagne met Donald Duck en schoolvoetbal tot een succes te maken?

 

Aanpak

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is de grootste sportbond in Nederland. Voetbal om van te houden; daar zet de voetbalbond zich voor in. Dit is daarom ook de centrale gedachte in het beleidsplan. Het heeft als taak om het voetbal aantrekkelijk, toegankelijk en plezierig te maken (en te houden) voor zoveel mogelijk mensen.

De KNVB heeft begin 2016 365.000 Donald Duck albums laten ontwikkelen rond het thema schoolvoetbal. Vrijwel elke basisschool doet mee aan schoolvoetbal, dus de KNVB wilde elke school de mogelijkheid bieden om albums voor de leerlingen te bestellen. Wij hebben een communicatiecampagne opgericht waarbij het schoolvoetbal en het gratis album werd gepromoot. Op een speciaal ingerichte bestelsite konden scholen hun albums bestellen. Zelf konden ze de oplage bepalen en wij hebben op maat uitgeleverd. Wij hebben zorg gedragen voor de verspreiding van deze albums.

Resultaat

De communicatiecampagne van EDG richting alle basisscholen in Nederland heeft er in geresulteerd dat 360.000 kinderen van 4.500 basisscholen blij zijn gemaakt met de speciale schoolvoetbal Donald Duck.

EDG is een zeer professionele organisatie die veel kennis heeft van de markt. De betrokkenheid en servicegerichtheid van EDG hebben wij als zeer prettig ervaren.
Nynke Bakker, Productmanager Marketing KNVB