Ministerie van Financien

compilatie klantcase Ministerie van Financienen2

Op welke manier kan EDG leerlingen uit groep 7/8 betrekken bij de thema’s begroten, democratie en Prinsjesdag?

 

Aanpak

Het Ministerie van Financiën heeft altijd lesmateriaal aangeboden aan het basisonderwijs. In 2014 wilden zij de omslag maken naar een digitaal product. Wij hebben een complete digiles ontwikkeld rondom het thema Prinsjesdag. In 2015 is deze les op verzoek van het onderwijs aangevuld met nieuwe modules en een animatie om het begrotingsproces toe te lichten. Middels een (online) communicatiecampagne is de digiles aangeboden aan het onderwijs.

Resultaat

Er waren ruim 10.000 inlogs voor en op Prinsjesdag. Dit is een zeer hoge inhoudelijke waardering vanuit het onderwijs.