Ministerie van OCW

compilatie klantcase Ministerie OCW2

Op welke manier kan EDG de Lerarenbeurs kenbaar maken bij onderwijsprofessionals?

 

Aanpak

De Rijksoverheid wil goede leraren voor de klas. Daarom moeten leraren de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en een opleiding te volgen. Hiervoor heeft het Rijk de Lerarenbeurs ingesteld. Met deze beurs kunnen leraren een bachelor- of masteropleiding volgen om hun deskundigheid te vergroten of zich te specialiseren. Vanaf december 2008 zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de communicatiecampagne over de Lerarenbeurs. De campagne heeft een crossmediale insteek en bestaat onder meer uit een minizine van 12 pagina’s (oplage 50.000 exemplaren) die we verspreid hebben onder HBO en MBO-scholen en een postercampagne in de docentenkamer.

Resultaat

De door ons uitgevoerde campagne heeft binnen de totale campagne een groot aandeel gehad.