NTR Schooltv

compilatie klantcase Schooltv webshop2

EDG Media sinds 2012 uitgever voor Schooltv

 

Aanpak

EDG Media heeft de gehele bedrijfsvoering van Schooltv overgenomen. Van concept tot realisatie, digitalisering, promotie, verkoop en uitlevering van bestellingen.

Resultaat

Voor NTR en EDG een winstgevende exploitatie met een betere benutting van het groeipotentieel. Schooltv is door deze samenwerking beter in staat om meer focus te leggen op de programma’s van Schooltv.