Studiekeuze123

Introductiepagina Ezine - 2

Hoe brengen we het online platform Studiekeuze123 bij decanen, mentoren en scholieren?

 

Aanpak

Studiekeuze123 is een onafhankelijk samenwerkingsverband van het ministerie van Onderwijs, studenten en hoger onderwijsinstellingen. Samen met het hoger onderwijs verzamelt Studiekeuze123 informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland. Studiekeuze123 heeft EDG Media gevraagd om te helpen bij het onder de aandacht brengen van het online platform. EDG heeft Studiekeuze123 geadviseerd om fysiek informatiemateriaal door de scholen te laten bestellen, bestaande uit een folder voor de scholieren en ouders plus een poster.

Om de bestellingen hiervoor te werven hebben wij een communicatiecampagne opgericht inclusief een bestelomgeving. Op deze manier kunnen scholen hun eigen gewenste oplage bepalen. De bestelde aantallen zijn vanaf de start van het nieuwe schooljaar uitgeleverd. Daarnaast hebben wij een digiles ontwikkeld inclusief filmmateriaal om het platform in de klas te behandelen. Met de digiles hebben scholieren kennis kunnen maken met het platform en al haar functionaliteiten. Vorig jaar hebben wij ter ondersteuning twee e-zines ontwikkeld, een voor de scholier en een voor de ouders.

Resultaat

In totaal hebben scholen meer dan 200.000 folders en ruim 1.700 posters besteld. De digiles wordt inmiddels langduriger bekeken door de bezoekers dan voorheen en daarmee is de campagne succesvol gebleken.

‘Dankzij de database van EDG lukt het ons om alle decanen in het voortgezet onderwijs te voorzien van voorlichtingsmaterialen voor studiekiezers en hun ouders. In 2015 hebben we ism EDG het voorlichtingsmateriaal uitgebreid met een digiles zodat decanen en mentoren met hun leerlingen de diverse stappen van het studiekeuzeproces kunnen ervaren.’
Astrid Kösters, communicatieadviseur РStudiekeuze123