UNICEF

EDG Media ontwikkelt in samenwerking met UNICEF digilessen bij actuele thema’s, die leerlingen uit groep 7 en 8 informeert en voorlicht.

UNICEF vindt het belangrijk dat kinderen weten welke rechten zij zelf hebben en waar elk kind wereldwijd recht op heeft maar niet krijgt. Kinderen die hun rechten kennen, kunnen beter voor zichzelf opkomen. Het is zelfs in het Kinderrechtenverdrag opgenomen dat kinderen geïnformeerd moeten worden over hun rechten. Een digibordles is een goede eerste stap!

Digilessen

Er zijn inmiddels meerdere digilessen door ons gelanceerd voor UNICEF. Alle digilessen zijn ontwikkeld binnen het platform Prima in de klas. Zo kunnen leraren o.a. aan de slag met de thema's kinderarbeid, kinderrechten en kinderen op de vlucht. Op een interactieve manier gaan leerlingen aan de slag met het online lesmateriaal om meer te leren over kinderen in andere werelddelen. Denk hierbij aan stellingen, quizzen, video's en andere opdrachten.

Actueel en makkelijk te gebruiken

De digilessen zijn beschikbaar via Prima in de klas. Regelmatig verschijnt er een nieuwe digiles of wordt een bestaande digiles geactualiseerd. EDG Media zorgt bij de oplevering van de digilessen altijd voor duidelijke instructies voor de leerkrachten, zodat de digilessen eenvoudig zijn te gebruiken.

Werving van deelnemers

EDG Media verzorgt ook campagnes rondom andere projecten van UNICEF. Zo helpt EDG Media bijvoorbeeld bij het werven van deelnemers voor het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi voor het vmbo of met het besteltraject rondom het project 'Kom in actie tegen kinderarbeid'.

unicef debattoernooi

‘Samen met EDG Media ontwikkelden we digilessen over kinderrechten, noodhulp en kinderen op de vlucht. De samenwerking verliep soepel, snel én professioneel. Het resultaat? Drie prachtige digilessen, perfect afgestemd op de doelgroep!’

Jacqueline Baljeu, Marketingspecialist Jeugd – Unicef Nederland